Bewegingsonderwijs

Het belang van bewegen en spelen op school

Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol in de bewegingsopvoeding van kinderen. Kinderen bewegen tegenwoordig minder en eenzijdiger thuis en op straat. Daarom is het belangrijk dat kinderen minimaal 3 keer per week bewegingsonderwijs krijgen, dat van goede kwaliteit is en door deskundige leerkrachten wordt verzorgd.

Methodes bewegingsonderwijs

Er zijn in Nederland meerdere methodes bewegingsonderwijs beschikbaar. De meest gebruikte methoden zijn:
 • Basislessen Bewegingsonderwijs
 • Bewegen samen regelen
op de website wikiwijs.nl vind je informatie en linken naar de meest bekende methoden. http://www.wikiwijs.nl/sector/po/ 
 
Ook Alles in Beweging heeft een aantal methoden vergeleken: 
 
Kleuters

In de gymzaal
 • Basislessen Bewegingsonderwijs
 • Lesbrieven Harry van der Meer
In de speelzaal
 • Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Bronnenboeken
 • Basisdocument bewegingsonderwijs (BO/VO/ZMLK)
 • Bronnenboeken SLO
Koppelingen met gedrag
 • Groene spelen
 • Sportkanjers
 
Goede kwaliteit van lessen bewegingsonderwijs betekent:
 • veel beweging(stijd) 
 • kinderen bewegen op hun eigen niveau (gedifferentieerd aanbod)
 • veelzijdig aanbod (in een les en over een leerjaar)
 • keuzevrijheid/inbreng (bij zelfstandig werken in groepen, bij de keuze van het niveau tot het ontwerpen/kiezen van lesen of lesdelen)
 • samen bewegen
 • met plezier bewegen
 • veilig bewegen
             
 
Basislessen bewegingsonderwijs
Wim van Gelder, Hans Stroes en Bastiaan Goedhart zijn de auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs.  De methode voldoet aan de bovenstaande kwaliteitscriteria.
 
Bestellen? 
Dit kan via de knop 'Bestellen'.
De materialen kunnen los besteld worden, maar ook in 'pakket-vorm'. 
Informatie over prijzen en pakketten: klik hier.

Beleid bewegen en spelen
 • beleid: onderwerpen voor een beweegteam
 • voorbeeld van een vakwerkplan (in ontwikkeling)
 • vakwerkplan van basisschool .............. 
 • vakwerkplan van basisschool ..............
 • vakwerkplan van basisschool .............. 
Goede voorbeelden worden geplaatst ter inspiratie van anderen: mail ze naar stroesinbeweging@online.nl 

Advieslijsten gymmaterialen
 
Literatuur bewegingsonderwijs
 
Links bewegingsonderwijs