corona

Beste deelnemers/ geïnteresseerden,

Waarschijnlijk heeft iedereen kennis genomen van de nieuwe corona maatregelen op maandag 14 december.

Dinsdagochtend 15 december hebben wij met ons team, de locatie en het productiebedrijf gekeken welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de online studiedag op 20 januari aanstaande.

We hebben goed nieuws! De studiedag kan en mag door gaan!

“Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters (Cultuurkoepel) mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen blijven plaats vinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijs gerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden.” Klik hier voor meer informatie. 

Graag tot 20 januari, online!

Team Alles in Beweging

Hans Stroes, Bastiaan Goedhart, Wim van Gelder en Jeanette Steen

Alles in Beweging
Scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs & MRT