Basisopstelling 1

Klik op de betreffende foto om de filmpjes te bekijken.
Klik op de tekstblokjes onder de foto voor Verdieping of Observatieformulier.

Veiligheid vak 2 Hurksprong
Het is belangrijk dat het toversnoer (om de kasten) niet te strak gespannen is.
Anders bestaat de kans dat kinderen blijven haken.

Schommelen

Hurksprong

Hokbal


loper                           tikker