Deel 2

Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 'spel' licht gewijzigd.

In 2009 heeft Deel 2 Spel een nieuwe omslag gekregen en zijn de eerste 35 pagina's herschreven. 

Doordat in het nieuwe deel 1 enkele spelonderdelen zijn opgenomen, hebben wij ook de planning van deel 2 aangepast.

Als de werkwijze van gecombineerde lessen 'toestellen' - 'spel' goed bevalt, kan in een aantal basisopstellingen één spel vervangen worden door één bewegingssituatie uit het nieuwe deel 1. 

In onderstaande documenten: 
* een overzicht van de nieuwe planning (tekst)
* voor abonnees ook de plattegronden van deze veranderde lessen.

Bekijk de aangepaste planning hier (pdf)
Bekijk de plattegronden van de nieuwe spellessen hier (pdf)