Inleidingen

Klik hier voor een de filmpjes van: 'Pinkelen' en 'De benen van Pinokkio'

Suggesties voor Inleidingen, het Begin van de les

Individueel

 • Vrij ballen
 • Touwtje springen
 • Spelen met hoepels en/of andere kleine materialen
 • Spelen met matten; rollen, handstanden, radslagen

Klassikaal

 • Ballen met z'n allen
 • Touwtje springen
 • Omgangsbaan door de zaal, als 1 groep, in 2 of meer groepjes
 • Bewegen op muziek of ritme
 • Meester en juffen spel: met tweetallen zorgen dat de ander warm wordt
 • Benen van Pinoccio: wat de 2 stokken doen, doen de kinderen na.  Op de plaats stappen, rennen, springvormen, balansvormen, e.d
 • Commando Pinkelen: als de leerkracht (of kind) zegt: 'Commando Pinkelen', dan gaan de kinderen op de plaats joggen.  De leerkracht geeft wisselende commando's, bijv zitten, staan, wisselsprong, huppen, op 1 been staan, spreid-sluit etc.  Als de leerkracht niet 'Commando' zegt, moet je hetzelfde blijven doen.  Je kunt niet 'af' zijn bij een Inleiding.
 • Voetje van de vloer: de kinderen lopen overal tussendoor en mogen nergens op- of aankomen.  Roept de leerkracht 'voetje van de vloer' dan gaan de kinderen snel ergens op staan of ergens aan hangen.
 • Kleurenspel: de leerkracht roept verschillende kleuren en de kinderen rennen snel naar een voorwerp die deze kleur heeft.
 • Spulletjes spel: als het Kleurenspel maar nu met de verschillende materialen: mat, bok, kast, ringen, touwen, etc
 • Materialen spel: als het Kleurenspel, maar nu met hout, plastic, ijzer, rubber, steen, aluminium

Voor abonnees