Studiedag Basislessen 2021

 

OPNIEUW EEN BIJZONDERE EDITIE

Landelijke studiedag Basislessen bewegingsonderwijs ONLINE

Update corona maatregelen 14 december - online studiedag gaat door. Klik hier voor meer informatie.

Gaaf! Al 495 deelnemers hebben zich ingeschreven en zijn erbij!

Op woensdag 20 januari 2021 organiseren wij de 11e editie van de Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Vorig jaar het 2e lustrum en dit jaar opnieuw een bijzondere editie. De studiedag Basislessen gaat - vanwege covid19 - ONLINE! Dat was even omschakelen, maar we zijn enthousiast over de mogelijkheden die we kunnen bieden:

 1. Veel inhoudelijk sterke workshops.
  Meer dan 20 verschillende workshops ter inspiratie, informatie met diepgang en praktische ideeën voor de dag van morgen. 
 2. Het hoofdpodium wordt gevuld met keynotes door
  Dr. Menno Slingerland en Dr. Lars Borghouts (duo lezing),
  Marcel van Herpen (in gesprek met Bastiaan Goedhart en Wim van Gelder),
  Peter Heerschop (lezing), 
  Ewald van Kouwen (verhaal met kind-acteur)
  en Henk Pieterse (workshop met kinderen).
 3. Attractief. 
  De keynotes op het hoofdpodium worden door een productiebedrijf live als "TV-uitzending" geregisseerd en uitgezonden. Dat maakt kijken en volgen prettiger en interactiever.
 4. Extra workshops.
  Na de studiedag heb je de mogelijkheid om een aantal workshops als video terug te zien.
 5. Goodiebag.
  Deze goodiebag wordt vooraf thuis gestuurd en met de inhoud gaan wij de energizers op de studiedag vormgeven.
 6. Actief.
  Meerdere energizers worden gepresenteerd op het podium.
 7. Interactief.
  Met behulp van polls, via chat, via beeld en geluid heb je direct contact met de workshopleiders. 
 8. Eenvoudig te volgen.
  Je ontvangt vooraf per e-mail een persoonlijke link om de studiedag te kunnen volgen. Hierdoor kun je technisch niet verdwaald raken. Met één klik op de knop ga je naar de volgende lezing of workshop.
 9. Hot topic.
  Rapportage, beoordelen en feedback zijn de laatste jaren onderwerp van discussie en – internationale - studie. We komen uit een cultuur van normeren en afrekenen. Uit onderzoek blijkt dat die cultuur demotiverend is voor de beweegmotivatie van alle kinderen. Dat strookt niet met onze (pedagogische) intenties. Wat zegt de wetenschap? Hoe zien alternatieven eruit? 
          De dag begint met een duo-lezing van Dr. Menno Slingerland en Dr. Lars
          Borghouts 
over motiverend beoordelen. Zij zijn beiden werkzaam aan de       
          Fontys Hogeschool en doen al jaren onderzoek naar de effecten van toetsen en
          beoordelen. Zij richten zich op beoordelen binnen de lichamelijke opvoeding,
          professionaliseren door leren LO en op het vormgeven van optimale
          leeromgevingen om aan te sluiten bij de behoeften van alle leerlingen binnen de
          lessen LO.

          Vervolgens zijn er diverse workshops te volgen, ook rondom het thema motiverend
          beoordelen.


Programma

8.30   -   9.00 uur   Online binnenkomst deelnemers
9.00   -   9.15 uur   Introductie door Alles in Beweging
9.15   - 10.15 uur   Dr. Lars Borghout en Menno Slingerland over motiverend beoordelen
10.15 - 10.20 uur   Energizer
10.20 - 10.30 uur   Pauze/wissel
10.30 - 11.30 uur   Workshopronde 1 (Marcel van Herpen - hoofdpodium)
11.30 - 11.35 uur   Energizer
11.35 - 11.45 uur   Pauze/wissel
11.45 - 12.45 uur   Workshopronde 2 (Peter Heerschop - hoofdpodium)
12.45 - 13.45 uur   Lunch
13.45 - 14.45 uur   Workshopronde 3 (Ewald van Kouwen - hoofdpodium)
14.45 - 14.50 uur   Energizer
14.50 - 15.00 uur   Pauze/wissel
15.00 - 16.00 uur   Workshopronde 4 (Henk Pieterse - hoofdpodium)
16.00 - 16.05 uur   Afsluiting

Kosten
€ 199,-  online deelname

In januari 2020 bezochten ruim 350 deelnemers de studiedag en kreeg onze studiedag van de deelnemers als overall waardering een 8,9.

Thema | studiedag > Motiverend beoordelen

Het centrale thema van de studiedag is motiverend beoordelen.

Wij hebben het uitgangspunt dat elke vorm van beoordelen motiverend zou moeten werken voor het kind. Beoordelen binnen het geven van instructie en leerhulp (feedback) tijdens een les, als ook rapportage en leerlingvolgsystemen. Dit pedagogische uitgangspunt heeft nogal wat consequenties. Denk met name aan het geven van vaardigheidcijfers bij rapporten of niveaubeoordelingen binnen volgsystemen of het Basisdocument. 

Thema | inleiding > evalueren in het bewegingsonderwijs

Toetsen, beoordelen, volgen, evalueren… alleen al de variatie in terminologie en de discussie die daarover vaak ontstaat, geeft aan dat dit een complex onderwerp in het onderwijs is. Dat geldt des te meer voor het bewegingsonderwijs, waarin de basale vraag: wát willen we nu eigenlijk beoordelen binnen het bewegingsonderwijs, en waarom? niet altijd eenduidig beantwoord kan worden. In deze keynote gaan we in op actuele (inter)nationale ontwikkelingen omtrent dit thema en het doel en de functie van evalueren binnen het (bewegings)onderwijs. Daarbij komt uiteraard ook het centrale onderwerp van de studiedag, formatief beoordelen aan bod.

Een inleiding door Dr. Lars Borghouts en Dr. Menno Slingerland.

Workshops op het hoofdpodium:

 • Het mysterie van de goede leraar - van pedagoog Marcel van Herpen
 • Peter Heerschop over feedback en beoordelen
 • Dat schiet lekker op zo! Een workshop over positief lesgeven - Ewald van Kouwen
 • Basketbal, pestgedrag en groepsdynamica - Henk Pieterse (international)

Workshops rondom het thema 'Motiverend beoordelen': 

 • Het mysterie van de goede leraar - van pedagoog Marcel van Herpen
 • Peter Heerschop over feedback en beoordelen
 • Dat schiet lekker op zo! Een workshop over positief lesgeven - Ewald van Kouwen
 • Ontwerp je eigen evaluatie instrument bewegingsonderwijs - Gwen Weeldenburg
 • Het volgen van de bewegingsontwikkeling van kinderen. Over motorische testen en leerlingvolgsystemen - Wim van Gelder
 • Over groepsdynamica, bekend van het boek grip op de groep - René van Engelen
 • Leerkrachtcommunicatie in relatie tot Growth and Fixed mindset  - René van Engelen
 • Sportfolio app, webbased systeem om de ontwikkeling van kinderen te volgen - Sjors Elsinghorst

Naast deze workshops ook nog tal van andere interessante workshops:

 • Ontwikkelings- en opvoedingsvragen van deze tijd - Bastiaan Goedhart
 • De touwtjes uit handen, waarom autonomie een vaste rol moet krijgen in ons vak - Bart Paddenburg
 • Motorische Remedial Teaching en schrijfproblemen - Hans Stroes
 • Motorische ontwikkeling, de basis van cognitief leren - Elise van Weene
 • Groeps MRT voor de bovenbouw - Elise van Weene
 • Het aanleren van de koprol en salto maakt onze kinderen kwetsbaar - Wim van Gelder
 • Vraag en Antwoord over Veiligheid en Aansprakelijkheid - Bastiaan Goedhart
 • Bewegingsonderwijs aan kleuters - Hans Stroes
 • Bouwen aan een rijke schoolomgeving met Beweeg Wijs - Ron ten Broeke
 • De spelles, inspiratie en nieuwe ideeen voor morgen - Matthijs Jansen
 • De waarde en organisatie van naschools sportaanbod - Mohamed Benziane
 • Krachtige schoolpleinspelen: Kingen en Around the world - Wim van Gelder
 • Nieuwe stoeispelen - Mohamed Benziane

Bekijk hieronder in de folder de workshopbeschrijvingen.

 


Ben jij er (online) bij op 20 januari?
 


Social media

Volg Alles in Beweging op facebook, twitter en instagram voor de laatste nieuwtjes m.b.t. de studiedag!