Veiligheid in de speelzaal

Goed bewegingsonderwijs op een veilige manier geven. Dat staat voor elke leerkracht bovenaan als doel.  

Ook in de speelzaal is de veiligheid regelmatig in het geding. We treffen regelmatig onveilige speelzalen aan met een gladde vloer, uitstekende delen, oud materiaal, ruwe stenen wanden, aanwezigheid van andere materialen (speellokaal als opslagruimte), etc. Ook grote groepen in de vaak kleine ruimte maakt het er niet veiliger op. Dat vraagt veel van een leerkracht. 

Op deze pagina kun je informatie en tips vinden over veiligheid in het speellokaal, die je:

  • bewust maken van risicofactoren
  • kunnen helpen de veiligheid te vergroten

Dit document is samengesteld aan de hand van de brochure 'Veiliger brewegingsonderwijs op de basisschool' van de KVLO.